Vava Cars Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşulları

 1. HAKKIMIZDA

  1. Şirket bilgileri. VavaCars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (175868-5 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlu) (biz, bize ve bizim), Türkiye’de kayıtlı bir şirkettir ve şirket merkezimiz Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez Apartmanı No: 54/4 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vergi numaramız 9240793869’dur.

   Hizmetlerimizi <%= translate('common.vava-site-tr')%> internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden yürütmekteyiz.

  2. İletişim. 0 (850) 255 82 82 numarasını arayarak veya infoturkey@vava.cars adresine e-posta göndererek müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 2. İNTERNET SİTESİ KULLANIM HÜKÜMLERİ

  1. İşbu İnternet Sitesi kullanım hüküm ve koşulları (“Hükümler”), işbu belgenin atıfta bulunduğu diğer uygulanabilir hükümler ile birlikte okunmalıdır. İşbu Hükümler, kayıtlı kullanıcı veya misafir olarak İnternet Sitesini kullanmak için kabul ettiğiniz hükümleri düzenler. İşbu Hükümler, araçlarını bize satacak kullanıcıların İnternet Sitesini kullanımlarını düzenler. İnternet Sitemizin alıcılar (bayiiler dahil olmak üzere) tarafından kullanılabilecek bölümlerinin alıcılar tarafından kullanımı, Bayii Platformu Kullanım Hükümleri (“Bayii Platformu Kullanım Hükümleri”) kapsamında ayrıca düzenlenmiştir.
  2. İnternet Sitesi kullanımı, İnternet Sitesi tarafından sağlanan hizmetlerin (“Hizmetler”) kullanılması amacıyla bilgisayar, mobil aygıt veya başkaca bir araçla bu siteye erişim sağlanması, kayıt olunması ve bu sitenin ziyaret edilmesini içermektedir. Hizmetler, internet üzerinden araç değerleme aracının (“Araç Değerleme Aracı”) yanı sıra, fiziksel inceleme için randevu alma aracını (“Fiziksel İnceleme Randevu Aracı”) da içermektedir.
  3. Lütfen, İnternet Sitemizi kullanmaya başlamadan önce işbu Hükümleri dikkatlice okuyunuz. İleride başvurabilmeniz için bir kopyasını yazdırmanızı tavsiye ederiz.
  4. İnternet Sitemizi kullanmanız halinde, işbu Hükümleri kabul ettiğinizi ve onlara uygun davranacağınızı kabul ve beyan edersiniz.
  5. İşbu Hükümleri kabul etmemeniz halinde, İnternet Sitemizi veya Hizmetleri kullanmaktan kaçınmanız gerekmektedir.
 3. DİĞER UYGULANACAK HÜKÜMLER

  1. İşbu Hükümler aşağıda belirtildiği şekilde İnternet Sitemiz ve Hizmetlerin kullanımında uygulanacak ek hükümlere atıfta bulunmaktadır:
   1. Gizlilik Politikamız. Lütfen sizden topladığımız veya sizin bize sağladığınız gizli bilgileri kullanırken uyguladığımız Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. İnternet Sitemizi kullanarak söz konusu işleme süreçlerine onayınızı verirsiniz ve sizin tarafınızdan sağlanan tüm verilerin doğru olduğunu taahhüt edersiniz.
   2. Çerez Politikamız. Lütfen İnternet Sitemizin çerezlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Çerez Politikamızı inceleyiniz.
   3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız. 6698 sayılı Kanun uyarınca faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi işlemek üzere usul ve esasları belirleyen Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyeniz.
   4. Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metnimiz. İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin sitemiz aracılığıyla işlenen verilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni’mizi inceleyiniz.
  2. Satın Alım Hükümleri. Aracınızı satın almak için teklifte bulunursak ve siz de bu teklifi kabul etmek isterseniz, Genel Araç Satın Alım Hüküm ve Şartlarını (“Satın Alım Hükümleri”) kabul etmenizi takiben aramızda aracınızın satışına ilişkin bağlayıcı bir sözleşme akdedilecektir. Satın Alım Hükümleri hem sizin hem bizim için bağlayıcı olacaktır ve satışın tamamlanması ve aracınızın Satın Alım Hükümleri kapsamında tarafımızca satın alınması, madde 14.1'deki tamamlanma şartlarının yerine getirilmesine ve Tamamlanma (aşağıda tanımlandığı üzere) işleminin gerçekleştirilmesine tabidir. Ticaret, örf ve adetler, uygulama veya işlem yapma seyri kapsamında örtülü olarak başka hükümler öngörülemez.
  3. Anlaşmanın bütünü. İşbu Hükümler, düzenlediği konu bakımından aramızdaki anlaşmanın bütününü teşkil eder. İşbu Hükümlerde yer alanlar hariç hiçbir açıklamaya, taahhüde, beyana, güvenceye veya garantiye dayanarak hareket etmediğinizi kabul edersiniz.
  4. Dil. İşbu Hükümler Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında tutarsızlık olması halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.
 4. HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİK

  1. İşbu Hükümleri herhangi bir zamanda, bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Değiştirilen Hükümler, İnternet Sitesinde yayımlandıkları tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
  2. Lütfen işbu Hükümlerde yaptığımız değişiklikleri takip etmek için zaman zaman bu sayfayı kontrol ediniz. İnternet Sitemizi ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, değiştirilen Hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Hesabınızdaki herhangi bir değişikliği size bildirmek için makul çabayı göstereceğiz.
 5. İNTERNET SİTEMİZDE DEĞİŞİKLİK

  1. İnternet Sitemizi zaman zaman güncelleyebiliriz ve herhangi bir zamanda içeriğini değiştirebiliriz. İnternet Sitemiz veya Hizmetler veya İnternet Sitemiz kapsamında sağladığımız diğer tüm içeriklerin her an güncel, hatasız veya eksiksiz olduğunu garanti etmemekteyiz. İnternet Sitemizin içeriğini güncelleme, içeriğin hatasız veya eksiksiz olduğunu garanti etme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
 6. İNTERNET SİTEMİZE ERİŞİM

  1. İnternet Sitemize veya Hizmetlere ücretsiz olarak erişebilir ve onları kullanabilirsiniz. Ancak, herhangi bir zamanda, İnternet Sitemizi veya Hizmetleri ticari amaçlarla (aracınızı bize satmanız dışında) veya aşağıdaki madde 8’de belirtilen İnternet Sitemizin veya Hizmetlerin İzin Verilen Kullanımına aykırı olarak kullandığınızı fark edersek, kullanımınız karşılığında standart kullanım ücretimizi isteme hakkımız saklıdır. Bu hüküm diğer hak ve hukuki yollara halel getirmemektedir.
  2. Herhangi bir zamanda, sizi bilgilendirmeksizin İnternet Sitemizi ve Hizmetleri kısmen veya tamamen askıya alabilir, iptal edebilir, sona erdirebilir veya değiştirebiliriz. İnternet Sitemizin ve Hizmetlerin herhangi bir sebeple ve herhangi bir süre için kullanılamaması halinde sorumluluk kabul etmemekteyiz. İnternet Sitemize veya Hizmetlere erişim sağlayabilmeniz için gerekli bütün ayarları yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. İnternet Sitemize ve/veya Hizmetlere sizin internet bağlantınız aracılığıyla erişim sağlayan her bir kişinin de işbu Hükümlerden haberdar olduğundan ve onlara uyacaklarından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
  3. İnternet Sitemizin, Hizmetlerin veya İnternet Sitemizde sağladığımız herhangi bir içeriğin her zaman kesintisiz kullanılabileceğinin, güvenli olacağının, virüs, hata veya başkaca zararlı kodlar içermediğinin garantisini vermemekteyiz. Kendinize ait bir virüs koruma yazılımı kullanmalısınız.
 7. HESABINIZ VE ŞİFRENİZ

  1. Hizmetleri kullanmak için İnternet Sitemize kaydolmanız ve bir kullanıcı adı, kimlik tanıma kodu, şifre veya başkaca güvenli giriş bilgileri (“Giriş Bilgileri”) oluşturmanız veya bunların size sağlanması halinde, bu bilgileri gizli bilgi olarak ele almanız ve herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamanız gerekmektedir. Giriş Bilgilerinizi üçüncü kişiler ile paylaşmamanız veya bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemeniz gerekmektedir.
  2. Giriş Bilgilerinizi herhangi bir üçüncü kişiyle paylaştığınız veya işbu Hükümlere aykırı davrandığınız yönünde makul bir görüşümüz oluşursa, Giriş Bilgilerinizi etkisiz kılma hakkımız saklıdır.
  3. Giriş Bilgilerinize bir üçüncü kişinin ulaştığını düşünürseniz, bu durumu infoturkey@vava.cars üzerinden en kısa zamanda bize bildiriniz.
  4. Giriş Bilgilerinizin üçüncü kişi tarafından kullanımı veya yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarara ve/veya kayba uğramanız halinde sorumluluk bize ait değildir.
 8. İNTERNET SİTEMİZİN VE HİZMETLERİN İZİN VERİLEN KULLANIMI

  1. İnternet Sitemiz ile Hizmetlerin ve özellikle Araç Değerleme Aracının ve Fiziksel İnceleme Aracının amacı, kullanıcılara araçlarının değerlerini öğrenme ve araçlarını bize satma imkânı sunmaktır. Hizmetler ne gerçek kişiler ne de işletmeler tarafından, ticari amaçlarla (aracınızı bize satmanız dışında) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
  2. İnternet Sitemizi ve Hizmetleri yalnızca aracınızı bize satarken, aşağıdaki amaçlarla kullanmalısınız:
   1. kendi adınıza satmayı planladığınız aracınızın değerini öğrenmek; ve
   2. satmayı planladığınız aracınız için fiziksel inceleme randevusu almak.
  3. İnternet Sitemizi ve Hizmetleri, ticari amaçlarla (aracınızı bize satmanız dışında) bir araç değerlemesi almak üzere kullanmanız yasaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, üçüncü kişilere satmayı planladığınız araçlar bakımından da İnternet Sitemizi ve Hizmetleri kullanmanız yasaktır.
  4. İnternet Sitemizi ve Hizmetleri gözlemleme ve denetleme hakkımız saklıdır. İnternet Sitemiz ve Hizmetleri sadece değerleme amacıyla (aracı bize satma amacınız olmaksızın) kullandığınızı tespit edersek, madde 6.2 kapsamındaki haklarımıza halel getirmeksizin, madde 6.1 uyarınca kullanımınız karşılığında standart kullanım ücretimizi isteme hakkımız saklıdır.
  5. Yasaklanan kullanımlar. İnternet Sitemizi ve Hizmetleri sadece hukuka uygun amaçlarla kullanabilirsiniz. İnternet Sitemizi ve Hizmetleri aşağıda belirtilen şekillerde kullanamazsınız:
   1. Uygulanabilir herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası hukuku veya düzenlemeyi ihlal edecek bir şekilde;
   2. Hukuka aykırı, hileli veya hukuka aykırı veya hileli bir amacı veya etkisi olacak bir şekilde;
   3. Hakaret içerikli veya istismarcı bir şekilde;
   4. Reşit olmayanlara zarar vermeyi amaçlayan veya zarar vermeye teşebbüs eden bir şekilde;
   5. Talep edilmemiş veya onaylanmamış reklam veya promosyon materyali veya başka benzer materyallerin (istenmeyen elektronik postaların) gönderilmesi veya gönderilmesinin sağlanması için;
   6. Bilerek herhangi bir verinin aktarılması; virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, tuşlama kaydedici, casus yazılım, reklam destekli yazılım veya herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımının çalışmasını olumsuz yönde etkilemek üzere tasarlanmış başkaca zararlı yazılım veya bilgisayar kodları veya İnternet Sitesi ve Hizmetlerin erişilebilirliğini ve işlevselliğini kesintiye uğratmak, zarar vermek, sınırlandırmak veya yok etmek için tasarlanmış herhangi bir öge içeren herhangi bir materyalin gönderilmesi veya yüklenmesi için;
   7. Herhangi bir şekilde aşağıdakilere yetkisiz erişim sağlamak, müdahale etmek veya aşağıdakilere aksatmak için:
    1. Kamuya açık veya kapalı bir şekilde İnternet Sitemiz ve Hizmetler (veya herhangi bir kısmına); ve
    2. İnternet Sitemiz ve Hizmetlerin tutulduğu herhangi bir donanım veya iletişim ağı;
    3. İnternet Sitemiz ve Hizmetlere bağlı herhangi bir sunucu sistemi; ve
    4. İnternet Sitemiz ve Hizmetlerin sağlanması için kullanılan herhangi bir yazılım veya üçüncü kişilere ait veya üçüncü kişiler tarafından kullanılan herhangi bir donanım veya iletişim ağı veya yazılım.
   8. İçerik standartlarımıza uygun olmayan materyallerin gönderilmesi, bilerek kabul edilmesi, yüklenmesi, indirilmesi, kullanılması veya tekrar kullanılması;
   9. İçerik standartları. İçerik standartları, İnternet Sitemiz ve Hizmetler üzerinden sunduğunuz tüm materyaller bakımından uygulanır. Sunduğunuz materyaller, gerçekleri ifade ettikleri noktalarda doğru, görüşleri ifade ettikleri noktalarda içten ve Türkiye'deki uygulanabilir yasalara uygun olmalıdır. Sunulan materyaller:
    1. herhangi bir kişi bakımından onur kırıcı içerikte olamaz;
    2. şiddeti teşvik edemez;
    3. başkalarının mahremiyetini tehdit, suistimal veya tecavüz edici veya başkalarına rahatsızlık verici, uygunsuz olamaz veya gereksiz huzursuzluk yaratamaz;
    4. başka bir kişiyi rahatsız edici, üzücü, utandırıcı, korkutucu veya huzursuz edici olamaz;
    5. ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel tercih veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik edemez;
    6. müstehcen, hakaret içerikli, nefret uyandırıcı veya kışkırtıcı içerikli ögeler içeremez;
    7. başkasına ait herhangi bir telif hakkını, veri tabanı hakkını veya ticari markayı ihlal edemez;
    8. herhangi bir kişiyi aldatıcı nitelikte olamaz;
    9. üçüncü bir kişiye karşı sahip olunan sözleşmesel bir yükümlülük veya gizlilik yükümlülüğü gibi herhangi bir yasal yükümlülüğü ihlal edemez;
    10. herhangi bir yasadışı faaliyeti teşvik edemez;
    11. Herhangi bir kişiyi taklit etmek veya kimliğinizi veya herhangi bir kişiyle ilişkinizi yanlış tanıtmak amacıyla kullanılamaz;
    12. Telif hakkı ihlali veya bilgisayar kullanımının suiistimali gibi (yalnızca örnek amaçlı) yasa dışı eylemleri savunucu, teşvik edici veya destekleyici olamaz.
 9. BAĞLANTILAR

  1. Aramızda var olmayan bir ilişkinin bulunduğunu veya böyle bir durum yokken tarafımızca onaylandığınızı veya desteklendiğinizi çağrıştıran veya böyle bir imada bulunan ve İnternet Sitemize ve/veya Hizmetlere yönlendiren bir bağlantı oluşturamaz ve böyle bir bağlantıyı işletemezsiniz.
  2. Sizin mülkiyetinizde veya meşru kullanımınızda bulunmayan bir internet sitesinden bir bağlantı oluşturamazsınız.
  3. Herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir bağlantıya verdiğimiz izni kaldırma ve herhangi bir bağlantıyı İnternet Sitemizden ve/veya Hizmetlerden derhal kaldırmanızı isteme hakkımız saklıdır. Bağlantısını sağlayarak yönlendirdiğiniz internet sitesi, işbu Hükümlerde öngörülen tüm standartlara her bakımdan uygun olmalıdır.
  4. İnternet Sitemizde ve/veya Hizmetlerde bulunan materyallerden yukarıda belirtilen şekiller dışında yararlanmak istemeniz halinde, lütfen talebinizi infoturkey@vava.cars adresine e-posta göndererek iletiniz.
  5. İnternet Sitemizin, üçüncü kişiler tarafından sağlanmış, başka site ve kaynaklara yönlendiren bağlantılar içermesi halinde, bu bağlantılar yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu tür siteler veya kaynaklar üzerinde kontrolümüz yoktur ve bunlara veya bunları kullanmanız nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp ve/veya zarara ilişkin olarak bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. Telif hakları ve ticari marka hakları dahil olmak üzere, Araçların işbu internet sitelerinde ve İnternet Sitemizde yayınlanan tüm fotoğraflarıyla sağladığımız pazarlama materyalleri veya zaman zaman başkaca pazarlama materyalleri kapsamındaki ve Araçların veri tabanları üzerindeki tüm veri tabanı hakları dahil olmak üzere tüm haklar bu amaçlarla mülkiyetimiz veya meşru kullanımımız altındadır.
  2. Tüm telif hakları, markalar, isimler ve logolar mülkiyetimiz altındadır. Üçüncü kişileri tanımlayan markalar ilgili üçüncü kişiler veya onların bağlı şirketlerinin mülkiyetindedir veya onların adına lisanslıdır. İşbu Hükümler hiçbir şekilde size herhangi bir lisans veya ticari marka, isim veya logoya ilişkin bir hak vermemektedir.
  3. İnternet Sitemizde bulunan hiçbir tescilli marka veya bilgilerimizi veya başkaca pazarlama materyallerini kullanamazsınız. İnternet Sitemizin içeriğinin hiçbir kısmını bizden veya lisans verenlerimizden lisans almadan ticari amaçlarla kullanamazsınız. İşbu kullanım hükümlerini ihlal ederek İnternet Sitemizin bir kısmını yazdırır, kopyalar veya indirirseniz, İnternet Sitemizi kullanımınıza derhal son verilecek ve bizim takdirimize bağlı olarak yaptığınız tüm kopyaları iade etmek veya yok etmek zorunda olacaksınız.
 11. ARAÇ DEĞERLEME ARACI VE ARAÇ SATIN ALIMI

  1. Araç Değerleme Aracının amacı size aracın tahmin değerini ve bizim ödemeyi kabul edebileceğimiz bedeli (“İnternet Üzerinden Yapılan Değerleme”) sunmaktır.
  2. Aracınızın İnternet Üzerinden Yapılan Değerlemede verilmiş olan bedeli, Araç Değerleme Aracında, aracınıza ilişkin talep ettiğimiz bilgilere cevaben sunduklarınıza dayanmaktadır. Bir değerleme almak için sunmanız gereken bilgiler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki gibidir:
   1. aracın yaşı;
   2. aracın parametreleri, örneğin; aracın randımanı, modeli, kayıt yılı, kütlesi, kozmetik özellikleri, koltukları, motoru, tekerlerin çekişi, şanzımanı ve döşemesi vb.;
   3. aracın anahtar set sayısı;
   4. aracın tüm yerel ve ulusal yol güvenliği ve çevre standartlarına uygun olup olmadığı;
   5. aracın ithal araç olup olmadığı;
   6. aracın mekanik arızaları olup olmadığı;
   7. aracın motorunun çalışıp çalışmadığı ve boşta çalışıp çalışmadığı;
   8. aracın mekanik veya iç bölümlerinde herhangi bir hasar olup olmadığı;
   9. aracın herhangi bir sigorta nezdinde hurdaya çıkartılıp çıkartılmadığı;
   10. zaman zaman sizden talep edebileceğimiz ve eklemenizi isteyeceğimiz başka bilgiler (“Bilgiler”).
  3. İnternet Üzerinden Yapılan Değerleme; aracınızı satın almak için verdiğimiz bir teklif değildir, bağlayıcı değildir, siz ve bizim aramızda bir sözleşme oluşturmaz, bir satış vaadi teşkil etmez ve aracın fiziksel olarak incelenmesine tabidir. İnternet Üzerinden Yapılan Değerleme, yapıldığı tarihinden itibaren 7 gün boyunca sabittir, ancak aşağıdaki madde 11.4 ve 11.5 kapsamında açıklandığı üzere aracın fiziksel olarak incelenmesine tabidir.
  4. Aracınız için İnternet Üzerinden Yapılan Değerleme sonucunda bir bedel alırsanız, biz aracınızı satın almayı teklif etmeden önce fiziksel inceleme merkezlerimizden birinde aracınızın fiziksel incelemesini gerçekleştireceğiz. İnternet Sitemizde bulunan Fiziksel İnceleme Aracı üzerinden söz konusu fiziksel inceleme için bir randevu oluşturabilirsiniz (“Fiziksel İnceleme Randevusu”).
  5. Fiziksel İnceleme Randevusu sırasında, aracınızın geçmişini ve özelliklerini göz önünde bulundurarak bir inceleme gerçekleştireceğiz. Bu inceleme esnasında bizimle makul bir iş birliği içerisinde olacağınızı ve herhangi bir sorumuzu dürüstçe cevaplayacağınızı ve makul olarak istenilen başkaca bilgileri sağlayacağınızı kabul edersiniz.
  6. Müşterini Tanı (KYC) Politikasında belirtilen bütün bilgileri sağlamanız ve Fiziksel İnceleme Randevusuna gelirken yanınızda, gerçek kişi veya işletme olarak kimliğinizi doğrular bir belgenin orijinalini (“Belgeleriniz”) getirmeniz gerekmektedir.
  7. Aracınızın fiziksel incelemesinin ardından, size aracınızı satın almak için ödemeyi kabul edeceğimiz bir bedel (“Satın Alım Bedeli”) teklif edebiliriz. Bu Satın Alım Bedeli, aracınız için İnternet Üzerinden Yapılan Değerlemede verilmiş olan bedelden farklı olabilir. Özellikle Fiziksel İnceleme Randevusunda, Araç Değerleme Aracından elde edilmiş İnternet Üzerinden Yapılan Değerleme bedelini etkileyecek hususlarla karşılaşmamız halinde, büyük ihtimalle araç için ödemeyi kabul edeceğimiz Satın Alım Bedeli, İnternet Üzerinden Yapılan Değerlemedeki bedelden farklı olacaktır.
  8. Sizin Fiziksel İnceleme Randevusuna getirdiğiniz aracınızı bize satma yükümlülüğünüz ve bizim de Fiziksel İnceleme Randevusundan sonra aracınızı satın almayı teklif etme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
  9. Fiziksel İnceleme Randevusundan sonra aracınızı bize satmamaya karar verir ve daha sonra fikrinizi değiştirirseniz, aracınız için yeni bir İnternet Üzerinden Yapılan Değerleme bedeli almanız ve yeni bir Fiziksel İncelme Randevusu oluşturmanız ve bu randevuya katılmanız gerekecektir.
 12. ARAÇ SATIN ALIM HÜKÜMLERİ

  1. Fiziksel İnceleme Randevusunu takiben aracınızı satın almayı teklif edersek ve siz de teklifimizi kabul etmek isterseniz, bizimle (veya temsilcimizle) Satın Alım Hükümlerini akdedeceksiniz.
  2. Satın Alım Hükümleri akdedilmeden önceki müzakereler veya görüşmeler taraflar bakımından bağlayıcı olmayacaktır.
 13. ARAÇ SATIN ALIM VE TESLİM GEREKLİLİKLERİ

  1. Tamamlanma işlemi gerçekleştirilmeden önce aşağıda belirtilenleri bize sağlamanız gerekmektedir:
   1. Aracın tüm anahtarları (yedek anahtarlar da dahil);
   2. Aracın içerisindeki tüm işlevsel donanımları (müzik seti, yedek lastiği vb.); ve
   3. Aracın kullanımı için gerekli diğer donanım veya ekipmanlar (tekerlek anahtarları, şifreler, erişim şifreleri vb.)
  2. Tamamlanma işlemi gerçekleşmeden önce Araç içerisindeki tüm kişisel eşyalarınızı almak sizin sorumluluğunuzdadır. Tamamlanma gerçekleştikten sonra Araçta bırakılan kişisel eşyalar bizim sorumluluğumuzda değildir.
 14. NOTER VE TAMAMLANMA

  1. Aracın satışının tamamlanması ve Aracın mülkiyetinin sizden bize geçmesi noter huzurunda bazı işlemlerinin tamamlanması ve noter tarafından ilgili tescil işlemlerinin onaylanmasını takiben mümkün olacaktır (“Tamamlanma”). Tamamlanmanın gerçekleşmesi için aşağıda belirtilen adımların tamamı yerine getirilmelidir:
   1. Kararlaştırdığımız zamanda ofisimize ve/veya noterin ofisine gelmeniz gerekmektedir. Notere şahsen gelemeyecekseniz, işlemi sizin adınıza başka birinin gerçekleştirmesi için vekâletname verebilirsiniz. Pratik sebeplerle böyle bir vekaletname vermenizi biz de talep edebiliriz. Vekâletname, geçerli ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Ancak, notere şahsen gelmemeniz halinde, Aracınızı satın alabileceğimizin garantisini veremeyiz ve Tamamlanma sürecine devam etmekten kaçınma hakkımız saklıdır;
   2. Belgelerinizi (madde 11.6'da tanımlandığı üzere), bize veya yetkili temsilcimize ve notere teslim etmeniz gerekmektedir;
   3. Noter, Araca ilişkin gerekli tüm incelemeleri ilgili sistem üzerinden gerçekleştirecektir. Bu incelemelerin sonucunda Aracın satışında bir engel bulunmuyor olması ve özellikle Aracın bir finansmana, bağışa, vergi borcuna veya trafik cezasına tabi olmaması gerekmektedir;
   4. c)'de belirtilen incelemenin sonucunda Aracın satışında bir engel bulunmuyorsa, Noter gerekli noter devir belgelerini düzenleyecektir (“Noter Devir Belgeleri”);
   5. Noter Devir Belgelerini hem sizin hem de bizim veya yetkili temsilcimizin imzalaması gerekmektedir. Yukarıda a)'da belirtilen şekilde vekâletname vermeniz halinde, sizin adınıza yetkiliniz Noter Devir Belgelerini imzalayabilecektir; ve
   6. Noter, araç siciline Noter Devir Belgelerini işleyecek, Aracı adımıza tescil edecek ve bu doğrultuda bir araç tescil belgesi düzenleyecektir. Tamamlanma bu noktada gerçekleşecek ve böylece Aracın alım ve satım işlemleri tamamlanacaktır.
  2. Madde 13.1'de belirtilenlerden herhangi birini sağlamazsanız veya herhangi bir sebeple Tamamlanma gerçekleşmezse, diğer haklarımıza veya hukuki yollara halel getirmeksizin, aşağıdaki haklarımızı saklı tutarız:
   1. Herhangi bir Teklifi derhal etki doğuracak şekilde geri çekme;
   2. Aracınız için size teklif etmeyi kabul edebileceğimiz yeni bir bedel belirleme; veya
   3. Size ödenecek Satın Alım Bedelinden makul miktarda indirim yapma.
  3. Tamamlanma işlemini gerçekleştirmekten kaçınmamız halinde, Aracı size iade edeceğiz.
 15. ÖDEME SEÇENEKLERİ

  1. Araç tarafımıza teslim edildikten ve Tamamlanma gerçekleştikten sonra makul olan en kısa sürede, Aracınız karşılığında yapacağımız ödemeyi elektronik havale yoluyla banka hesabınıza ulaştıracağız.
  2. Mümkün olan en kısa zamanda ödemenizi yapmaya çalışacağız ve gerçekleşebilecek gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul etmemekle birlikte, Tamamlamanın ardından yaklaşık 1 iş günü içerisinde ödemenizi yapmayı hedeflemekteyiz.
  3. Kontrolümüz dışındaki olaylar ödemeyi geciktirebilir. Böyle bir durumda gecikme nedeniyle size karşı bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır ancak sizi durumdan ve gelişmelerden haberdar edeceğiz.
 16. SORUMLULUĞUMUZUN SINIRLANDIRILMASI

  1. İşbu Hükümlerde yer alan hükümlerden hiçbiri; kendi ihmalimiz, hilemiz, yalan beyanlarımızdan dolayı ortaya çıkacak ölüm veya kişisel yaralanma hallerinde sorumluluğumuzu veya Türk hukuku uyarınca kaldıramayacağımız veya sınırlandıramayacağımız bir sorumluluğumuzu kaldırmamakta veya sınırlandırmamaktadır.
  2. Açıkça veya zımnen öngörülmüş olmasına bakılmaksızın, İnternet Sitesine veya herhangi bir içeriğine uygulanabilir tüm şart, teminat, beyan veya başkaca hükümler, tarafımızca yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılmıştır.
  3. Öngörülebilir olması halinde dahi, sözleşmesel ilişki, haksız fiil (ihmal dahil), yasal yükümlülük ihlali veya herhangi başka bir şekilde aşağıda sayılan hallerde ortaya çıkabilecek maliyetlerden, kayıplardan veya zararlardan ötürü herhangi bir kullanıcıya karşı sorumluluğumuz bulunmamaktadır:
   1. İnternet Sitemiz veya Hizmetlerin kullanımı veya kullanılamaması;
   2. İnternet Sitemizde yer verilen veya Hizmetler aracılığıyla üretilen herhangi bir içeriğin kullanımı veya bu içeriklere güvenilmesi;
   3. İnternet Sitemizi kullanımınız veya İnternet Sitemizde ya da yönlendirdiği internet sitelerinde bulunan herhangi bir içeriği indirmeniz nedeniyle ortaya çıkan ve bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer tescilli materyallere bulaşabilecek virüs, dağıtılmış hizmet reddi saldırısı veya diğer teknolojik olarak zararlı materyaller; ve
   4. İnternet Sitemiz veya Hizmetlerden yönlendirilen internet sitelerini kullanımınız;
   5. Fiziksel İnceleme Randevusu oluşturmanız, organize etmeniz, iptal etmeniz veya Fiziksel İnceleme Randevusuna katılımınız; ve
   6. Fiziksel İnceleme Randevusunda aracınızın fiziksel incelemesi.
  4. Makul kontrolümüz dışındaki bir durum veya olay nedeniyle işbu Hükümler kapsamındaki yükümlülüklerimizden herhangi birini yerine getiremezsek veya yerine getirmekte gecikirsek, bu durumdan sorumlu değiliz.
  5. 16.5. Lütfen İnternet Sitemizi ve Hizmetleri sadece araçlarını bize satmayı planlayan kullanıcılara sağladığımızı unutmayınız. İnternet Sitemizi ve Hizmetleri herhangi bir ticari amaçla veya iş nedeniyle kullanmayacağınızı (aracınızı bize satmanız dışında) kabul edersiniz. Kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş imkanının kaybedilmesi nedenleriyle size karşı hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 17. SORUMLULUĞUNUZ

  1. Aşağıda belirtilen hallerde makul avukat masrafları da dahil olmak üzere ortaya çıkacak tüm kayıp ve/veya masrafları, tamamen tazmin etmeniz gerekmektedir:
   1. İşbu Hükümleri ihlal etmeniz;
   2. hile ve yalan beyan;
   3. İnternet Sitemizi veya Hizmetleri hukuka aykırı bir şekilde kullanmanız; veya
   4. başka bir kişinin haklarının ihlal edilmesi.
 18. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  1. İşbu Hükümlerin herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz kabul edilirse, diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.
  2. İşbu Hükümler kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülüğünüzü başka bir kişiye tahsis edemez, alt lisansını veremez veya başka şekilde devredemezsiniz.
  3. İşbu Hükümler, bu Hükümlere taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından kullanılabilecek haklar doğurmaz.
  4. İşbu Hükümler kapsamındaki haklarımızdan herhangi birini size karşı kullanmaz veya uygulamazsak, bu daha sonraki bir tarihte kullanmamızı veya uygulamamızı engellemez.
 19. UYGULANACAK HUKUK

  1. İşbu Hükümler, Hükümlerin konusu ve düzenlenişi Türk hukukuna tabiidir. İstanbul Çağlayan mahkemeleri işbu Hükümler, İnternet Sitemiz ve Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanımınız (talepler veya uyuşmazlıklar dahil olmak üzere) bakımından münhasıran yetkilidir.
 20. İLETİŞİM

  1. İnternet Sitemiz veya Hizmetlere ilişkin olarak bize ulaşmak için infoturkey@vava.cars adresine e-posta atınız.