Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi Gizlilik Politikası

Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 175868-5 sicil numarası ile kayıtlı bir şirkettir (“Vava Cars”, “biz”, “bize” veya “bizim”) ve Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez Apartmanı No: 54/4 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Hizmetlerimizi <%= translate('common.vava-site-tr')%> internet sitesi üzerinden yürütmekteyiz. Gizliliğinizi koruyacağımızı ve gizliliğinize saygı göstereceğimizi taahhüt ediyoruz.

İşbu gizlilik politikası, nereden ziyaret ettiğiniz, bizden mal veya hizmet satın alıp almadığınız veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçip geçmediğiniz veya ilişki kurup kurmadığınız fark etmeksizin, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde <%= translate('common.vava-site-tr')%> kişisel verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızı açıklamaktadır.

İşbu gizlilik politikasını, kişisel verilerinizi topladığımız veya işlediğimiz özel durumlarda sizlere sunduğumuz diğer gizlilik veya adil işleme bildirimleri ile birlikte okumanız gerekmektedir. Böylelikle verilerinizi neden ve nasıl kullandığımız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. İşbu gizlilik politikası diğer bildirgeleri tamamlayıcı niteliktedir ve diğerlerini hükümsüz kılmaz.

İşbu gizlilik politikasında kullanılan terimlerden bazılarının tanımları için lütfen Terimler Listesini inceleyiniz.

Çerezler

İnternet sitemiz, çerezleri sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için kullanmaktadır. Bu kullanım, internet sitemizde gezinirken size iyi bir deneyim sağlamamıza ve ayrıca bizim sitemizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Kullandığımız çerezlere ve çerezleri kullanım nedenlerimize ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Kaynakları

Vava Cars gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri sınırlı bir şekilde toplar ve kullanır. Kişisel veri kullanımımız genellikle bir müşteri veya tedarikçi veya sözleşme yöneticisi, karşı taraf veya kilit karar vericiler gibi ilgili pozisyonlara sahip, söz konusu kuruluşlarda iletişim kurmamız için atanmış kişiler ile iş ilişkimiz kapsamındadır.

Herhangi bir siber güvenlik olayı soruşturması saklı olmak üzere, IP adresiniz gibi herhangi bir internet üzeri tanımlayıcı aracılığıyla kimliğinizi tespit etmeye çalışmayacağız.

Aşağıda belirtilenler aracılığıyla Vava Cars kişisel verilerinizi temin edebilir:

Sizinle olan ilişkimiz, eğer topluyorsak, sizin hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı ve bu verileri neden kullandığımızı belirleyecektir.

Bazen başka üçüncü kişiler veya kamuya açık internet üzerindeki kaynaklar veya resmi kayıtlar gibi başka kaynaklardan kişisel verilerinizi temin edebiliriz.

Kişisel Verilerin Türleri

Hakkınızdaki aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz (genel olarak işleyebiliriz):

Kişisel veri türü Toplandığı kişi

İletişim Verileri (ad, unvan, adres, e-posta, telefon numaraları)

Siz

Kimlik Verileri (Doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum)

Gerektiğinde kimlik tespiti amacıyla, güncel pasaportunuzun bir kopyası gibi belgeye dayalı bir kimlik örneğiniz ve hizmet faturası gibi ikamet adresinizi gösterir yakın tarihli bir belge ve kimliğinizi doğrulayıcı herhangi başka bir belge.

Siz

Kimlik kontrolü için kullanılan üçüncü kişi sistemleri.

Finansal Veriler (banka hesap bilgileri, finansal düzenlemeler ve sözleşmeler, banka hesap özeti)

Gerektiğinde, bir finans şirketine yapılacak ödemeye ilişkin ödeme ve işlem bilgileri ve finans şirketinin bilgileri.

Siz

Taşıt Verileri (ruhsat, taşıt seyir defteri)

Siz

Teknik Veriler ve Kullanım Verileri (kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi ve başkaca internet üzerinden kimlik belirleyiciler, hesap ayarları, tarayıcı türü ve sürümleri, zaman dilimi ve yer ayarları, uyumlu tarayıcı ekleri, türleri ve sürümleri, işletim sistemleri ve platformu, internet sitemize ve internet sitemizin kullanımına, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilmek için kullandığınız aygıtlardaki diğer teknolojiler)

Siz

Kişisel verilerinizin kullanımı ve kişisel verilerinizin toplanma yöntemi

Bizden mal veya hizmet almak, bize mal veya hizmet tedarik etmek veya başkaca sebeplerle bizimle iletişime geçmek ve ilişki kurmak amacıyla internet sitemizi ziyaret ettiğinizde; birçok farklı amaçla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İnternet sitemize ziyaretiniz kapsamında, kişisel verilerinizi uygulamalar ve yazılımlar vasıtasıyla otomatik olarak işlemekteyiz. Kanunen, kişisel verilerinizi işleyebilmemiz için her zaman izin verilen veya haklı bir sebebimiz (“hukuki sebep” olarak adlandırılır) bulunması gerekmektedir.

Bazı işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, koşullara bağlı olarak birden fazla hukuki sebebe dayanmak gerektiğini düşünüyoruz. Kişisel verilerinizi işlemek için aşağıdaki hukuki sebeplere dayanmaktayız:

Gizliliğinizi daha etkin bir şekilde koruyabilmek veya kimliğinizin teşhis edilememesi veya teşhis edilebilir olmaması amacıyla kişisel verilerinizi istatiksel ve kümelenmiş forma dönüştürebilir veya anonimleştirebiliriz. Bu dönüştürmeyi istatiksel araştırma ve raporlama dahil olmak üzere araştırma, analiz, reklam, satış, pazarlama amaçlarıyla kullanabiliriz.

Kanunen, bazı tür kişisel verileri normal kişisel verilere göre daha dikkatli ele almakla yükümlüyüz. Bunlar hassas veya özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılır ve bazı ilave hukuki temellere tabilerdir. Bizim işlediğimiz veriler çoğu zaman bu tür veriler olmamakla birlikte, pasaportunuzu içeren işlemelerde karşımıza çıkabilecek ırk veya etnik kökeninize ilişkin veriler veya hakkınızda müşteriyi tanıma/şüpheli etkinliklerin tespiti (Know Your Customer/ Anti Money Laundry) kontrolleri yaparken karşımıza çıkabilecek suça ilişkin kişisel veriler şeklinde, olağan dışı hallerde söz konusu olabilirler. Bu tür özel nitelikli kişisel verileri ancak sahteciliği önlemek amacıyla gerekli olduğunda işlemekteyiz.

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve bu işlemelerde dayandığımız hukuki sebepler hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşleme amacı Hukuki Sebep

Müşterilerin hesap oluşturmalarını ve internet sitemizdeki değerleme ve görüşme randevu işlevleri gibi araçları kullanmalarını sağlamak.

Meşru Menfaat

Aracınızı değerlendirmek ve kabul edilmesi halinde aracınızı satın almayı kabul etmek.

Sözleşme

Mal ve hizmetlere ilişkin tedarikçilerle işlem yapmak.

Meşru Menfaat

Finans şirketleri ile birlikte hareket etmek (uygulanabilir olduğu durumlarda) de dahil olmak üzere mülkiyet belgelerini aktarmak.

Meşru Menfaat

Kanunun ve iç yönetim politikalarının gerektirdiği şekilde güncel kayıtları temin etmek.

Kanuni Yükümlülük

Meşru Menfaat

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde işletilmesini ve performansını temin etmek, sürekli bir şekilde internet sitesinin kullanımını, güvenliğini ve itibarını takipe etmek ve kullanıcılar için işlevselliğini kontrol etmek ve geliştirmek.

Meşru Menfaat

Veri güvenliğine ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Meşru Menfaat

Hukuki hak ve yükümlülüklerimizi belirlemek ve uygulamak, internet üzerinden gerçekleştirilebilecek sahtecilik aktivitelerini tanımlamak ve kaydetmek üzere gözlem yapmak, suç teşkil edecek davranışları önlemek ve tespit etmek.

Kanuni Yükümlülük

Çevrimiçi araç değerlemesinin ikinci aşaması ve fiziksel randevu ile ilgili sizinle iletişim ve bağlantıya geçilmesi

Açık Rıza

Müşteri memnuniyeti anketi yapmak

Açık Rıza

Kişisel verilerinizi güvende tutma yöntemlerimiz

Veri güvenliği yükümlülüklerimizi ciddiye almaktayız ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı veya yetkisiz olarak işlenmekten ve kaza sonucu kaybolmaktan, yok olmaktan ve zarar görmekten korumak için (uygulanacak veri koruma mevzuatının gerektirdiği şekilde) belirli adımlar atmaktayız.

Kişisel verilerinizi saklama süremiz

Bizimle olan ilişkiniz süresince ve sonrasında ilişkinizin bitmesini takiben iki tarafın hukuki hakları ve yükümlülükleriyle bağlantılı olarak gerekli olduğu sürece kişisel verilerinizi saklayacağız. Bu durum, bazı tür kişisel verileri diğerlerine kıyasla daha uzun süreyle tutacağımız anlamına gelebilir ancak kişisel verilerinizi ancak sınırlı bir süre için muhafaza edeceğiz. Bu süre, aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı etkenlere bağlıdır:

Kişisel verilerinizin açıklanması/aktarılması

Vava Cars Grup şirketi (İngiltere’de bulunan)

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla grup içerisindeki başka şirketlerle paylaşmamız gerekebilir:

Grubumuz üyeleri arasındaki erişim hakkı sınırlıdır ve yalnızca ihtiyaç halinde meslek faaliyetlerine ve görevlere bağlı olarak tanınmaktadır.

Bizim adımıza herhangi bir grup şirketinin (veri işleyen sıfatıyla) kişisel verilerinizi işlemesi halinde, kişisel verilerinizi koruyacak uygun güvenlik standartlarına sahip olduklarından emin olacağımızı temin ederiz. Ayrıca, herhangi bir verinin Bölge dışına aktarılması halinde, tüm uygulanabilir kanunlar uyarınca kişisel verilerinizi korumak için gerekli önlemlerin alınacağını temin ederiz.

Üçüncü kişiler

Zaman zaman, üçüncü kişilerden bizim için etkinliklerimizi düzenlemeye yardımcı olmak gibi bazı işleri yerine getirmelerini isteyebiliriz. Bu üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi bizim adımıza (veri işleyen sıfatıyla) işleyecektir. Bu kişilerle, söz konusu işleri yerine getirebilmeleri için kişisel verilerinizi paylaşacağız. Kişisel verilerinizi başkalarıyla paylaşmadan önce, paylaşacağımız kişilerin kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik standartlarına sahip olduklarından emin olacağız ve onlarla uygun güvenlik standartlarını sağlamayı dayatan yazılı bir sözleşme akdedeceğiz. Bu tür üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına örnek olarak alt yüklenicimiz Autorola Group, bilişim teknolojileri desteğimiz (Pakistan’da bulunan), yedekleme ve sunucu yer sağlayıcılarımız gibi hizmet sağlayıcılarımız (Batı Avrupa, Hollanda’da bulunan Microsoft Azure) ve alt yüklenicilerimizi sayabiliriz.

Bazı durumlarda, özellikle aşağıda sayılan durumlarda, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda veri sorumlusu olarak kabul edecek üçüncü kişilere de açıklayacağız:

Aşağıda, kişisel verilerinizi paylaşmamızın muhtemel olduğu alıcı kategorilerinin bir listesini bulabilirsiniz:

Kişisel verilerinizi, sizin yönlendirdiğiniz şekillerde de üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi depoladığımız yerler

Sizden topladığımız veriler, Bölge dışındaki bir yere aktarılabilir ve burada saklanabilir. Ayrıca veriler, bizim veya tedarikçilerimizden birinin çalıştığı ve Bölge dışında faaliyet gösteren personel tarafından da işlenebilir. Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için gerekli tüm adımları atacağız.

İşleme faaliyetlerimizden herhangi biri kişisel verilerinizin Bölge dışına aktarılmasını gerektiriyorsa, ilgili aktarımı ancak aşağıdaki hallerde yapacağız:

Ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak dahi, sitemize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; herhangi bir iletimin riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi engellemek için sıkı prosedürler ve güvenlik yöntemleri uygulayacağız.

Haklarınız

Aşağıda, sizinle ilgili olarak elimizde bulunan herhangi kişisel veriye ilişkin hukuki haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 doğrultusunda belirtilmiştir. Bu hakları kullanımınız, duruma bağlı olarak işle ilgili sınırlı kişisel verileri tutmamız gereken ticari kayıtlarda ve ticari iletişimlerde kullandığımız durumlarda doğal olarak kısıtlanacaktır.

Veri sorumlusu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Başvurunuzda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin rızanıza dayandığı hallerde, rızanızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Rızanızı geri çekmeye karar verirseniz, kişisel verilerinizi rızanız olmaksızın işlememizi meşru kılan başka bir hukuki sebep bulunmadıkça – böyle bir durumda sizi bilgilendireceğiz- bu amaç için kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız.

Kişisel verilerinizi işlememizin meşru menfaatlerimiz bakımından gerekli olduğu hallerde, söz konusu işlemeye her zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmeniz halinde, işlemelerimizin devam etmesinin gerekliliğine ilişkin, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizin geçersiz kılacak bir sebep ileri sürmemiz veya ilgili işlemenin hukuki bir talebi oluşturmamız, ileri sürmemiz veya savunmamız için gerekli olduğunu göstermemiz gerekecektir.

Haklarınızı her zaman, aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz;

Bize sağladığınız kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelirse veya bir yanlışlık varsa (örneğin iletişim bilgileriniz), lütfen gecikmeden bu durumu bize bildiriniz.

Otomatik karar verme ve profil çıkarma

Yalnızca otomatik karar verme süreçlerini kullanarak herhangi bir karar vermemekteyiz. Bununla birlikte, kimlik ve sahtecilik kontrolleri gibi belirli otomatik karar verme süreçlerini kullanmaktayız.

Ayrıntılı bilgi

İşbu gizlilik politikasında açıklanan konular hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bizimle herhangi bir konuyu veya endişenizi görüşmek isterseniz, infoturkey@vava.cars adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Gizlilik politikamızdaki değişiklikler

Gelecekte gizlilik politikamızda yapabileceğimiz herhangi bir değişiklik bu sayfada paylaşılacaktır. Gizlilik politikamızdaki herhangi bir güncellemeyi veya değişikliği görmek için lütfen politikamızı sık sık kontrol ediniz.

Üçüncü kişi internet siteleri

İnternet sitemiz zaman zaman ortak ağlarımızın, reklamcılarımızın ve bağlı kuruluşlarımızın internet sitelerine ve onların internet sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bağlantıları takip ederek bu internet sitelerinden herhangi birine ulaşırsanız, lütfen söz konusu internet sitelerinin kendi gizlilik politikaları olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi unutmayınız. Lütfen söz konusu internet sitelerinde herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce bu politikaları kontrol ediniz.

İletişim

İşbu gizlilik politikasına ilişkin sorularınızı, yorumlarınızı ve taleplerinizi infoturkey@vava.cars ne e-posta göndererek bize iletebilirsiniz.

Terimler Listesi

Kullanılan ana terimlerin bulunduğu aşağıdaki terimler listesini lütfen inceleyiniz.

Terim Anlamı

veri sorumlusu

Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi, kişisel verilerinizin “veri sorumlusu”dur. Bu, hukuki bir terimdir ve kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi sebeplerle işlediğimize ilişkin kararları bizim verdiğimiz anlamına gelmektedir ve bu nedenle kişisel verilerinizin veri koruma mevzuatına uygun bir şekilde kullanıldığından emin olmak bizim sorumluluğumuzdadır.

kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Adınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz ve taşıt ruhsat numaranız, sizi tanımladıkları ölçüde, kişisel verilerinize örnektir.

işleme

Toplama, saklama, kullanma, muayene ve aktarma gibi işlemler de dahil olmak üzere kişisel veri ile bağlantılı herhangi bir faaliyettir.

veri işleyen

Kişisel verileri veri sorumlusunun yönergeleri doğrultusunda işleyen kişi veya kuruluştur.

özel nitelikli kişisel veri

Irk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar veya işçi sendikası üyeliği ve gerçek kişiyi eşsiz olarak tanımlamak amacıyla işlenen genetik ve biyometrik veriler, sağlığa ilişkin veriler veya gerçek kişinin cinsel hayatına veya cinsel eğilimlerine ilişkin veriler ve suç isnadına, kanun ihlallerine, yargılamalara, mahkumiyete, ceza hükümlerine ve/veya yaptırımlara ilişkin verilerdir.

Bölge

Türkiye