KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez Apt.No:54/4 Beşiktaş

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

  Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, göz renginiz, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. İşlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

  • Kimlik Verileriniz
   İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
   • Ad
   • Soyad
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
   • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Çevrimiçi Elektronik Formlar
   • Çevrimiçi İletişim Formları
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
   • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • İletişim Verileriniz
   İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
   • İş Yeri İsmi/Unvanı
   • İşinizle İlgili İletişim Bilgileri (e-posta, adres, telefon numarası)
   • E-Posta Adresi
   • Adres Bilgisi
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Çevrimiçi Elektronik Formlar
   • Çevrimiçi İletişim Formları
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Müşteri İşlem Bilgisi
   İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
   • Talep/Şikayet Bilgisi
   • Rezervasyon Bilgisi
   • Sipariş Bilgisi
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Çevrimiçi Elektronik Formlar
   • Çevrimiçi İletişim Formları
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • İşlem Güvenliği Bilgileri
   İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
   • IP Adresi
   • Talep Tarihi ve Saati
   • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile Olan Saat Dilimi Farkı
   • Erişim Durumu/http Durumu Kodu
   • Aktarılan Veri Miktarı
   • Talebin Gönderildiği Web Sitesi
   • Tarayıcı Bilgisi
   • İşletim Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü
   • Tarayıcı Yazılımının Dili ve Sürümü
   • Yaklaşık Konum Bilgisi
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
   • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
   • Elektronik Sistemler
   • Çevrimiçi Elektronik Formlar
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Diğer Bilgiler
   İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
   • Araç plakası
   • Araç marka/modeli
   • Araç özellikleri
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Çevrimiçi Elektronik Formlar
   • Çevrimiçi İletişim Formları
   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   Aşağıdaki verilerinizi ise açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

   İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
   • Kayıt için İşlenen Verileriniz (e-posta adresi, adınız, soyadınız, cep telefonu)
   • Lokasyon
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Çevrimiçi Elektronik Formlar
   • İlgili Kişi Olarak Sizlerin Açık Rızası
 2. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

  Yurtiçi Alıcı Grubu Aktarım Amaçları
  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  Tedarikçilerimiz
  • Tedarik Zinciri Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Verileriniz, yurtdışı ile bağlantılı süreçlerimiz kapsamında, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yurtdışındaki alıcılara aktarılabilir.

 3. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

  Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Belirtmek isteriz ki:

  • Talep/şikayet formlarıyla elde ettiğimiz sipariş bilginiz, adres bilginiz yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 10 yıl süreyle,
  • Müşteri öneri formu aracılığıyla işlediğimiz verileriniz kurum hafızasını oluşturulması çerçevesinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla 99 yıl süreyle saklanmaktadır.
 4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 5. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla:

  • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez Apt.No:54/4 Beşiktaş adresine göndererek,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak infoturkey@vava.cars e-posta adresine göndererek,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla vavacars@hs03.kep.tr adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi’ne bizzat başvurarak

  Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

  Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza , tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

  Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

  Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 6. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

  Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.