KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi

Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez Apartmanı No: 54/4 Beşiktaş, İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından siz değerli çalışan adaylarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Rıza vermeniz halinde Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi olarak hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmanız ve düzenlediğimiz kampanyalara katılım sağlayabilmeniz amacıyla faaliyet alanlarımıza ve hizmet kapsamımıza ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama materyallerini ve hizmetlerimize ilişkin detayların yer aldığı e-postalar, smsler tarafınıza göndererek ve aramalarla kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Aynı zamanda işbu hizmet detaylarına ilişkin materyalleri ve reklam-pazarlama materyallerimizi periyodik olarak size gönderebilmek için kişisel verilerinizi saklayacaktır.

Ayrıca, bir kampanya düzenlenmesi kapsamında verilerinizin işlenmesi halinde verileriniz, kampanyayı düzenlemek amacıyla hizmet aldığımız yurt içindeki veya yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılacaktır.

Rızanızı her zaman çekme hakkına sahipsiniz.


Verinize Yönelik Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla sizler KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:


Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi infoturkey@vava.cars adresine iletebilirsiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.